භාෂාව

නිති අසන පැණ_

හැන්ග්ෂෝ රොබාම් ඇප්ලියන්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ්.

අංක 592, ලින්පින් ඒවී, යුහාන්ග් ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, ෂෙජියැන්ග් පළාත, පීආර්සී

+86 0571 86280607

සඳුදා-සිකුරාදා:
සෙනසුරාදා, ඉරිදා: වසා ඇත


අපව අමතන්න

World Class Leader of Premium Kitchen Appliances
දැන් අප අමතන්න
+86 0571 86280607
සඳුදා-සිකුරාදා: උදේ 8 සිට සවස 5:30 දක්වා සෙනසුරාදා, ඉරිදා: වසා ඇත

අපිව අනුගමනය කරන්න

ඔබේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්න